Heder og plantager

På Holstebroegnen får du vedkommende naturoplevelser hele året rundt. Fra de hvide sandstrande ved Vesterhavet til Limfjordens blide bakker ligger naturen åben for dig. Det smukke og varierede landskab spænder over mange forskellige naturtyper, såsom hav og fjord, skov og hede, og de mere specielle som f.eks. strandenge og strandsumpe, ferske enge og overdrev.

Gode naturoplevelser på Holstebroegnen

Storå slynger sig gennem Holstebro Kommune og giver ligesom de mindre åer og områdets søer anledning til mange gode naturoplevelser. 
Danmarks største hedesø Flyndersø er et betagende syn, som den ligger omkranset af udstrakte lyngarealer, egekrat og nåletræsplantager.
Geddal Strandenge ved Limfjorden og Nissum Fjord har begge et utrolig rigt og varieret fugleliv. Nissum Fjord ligger på fuglenes trækrute langs Vestkysten, og fjorden er udlagt som vildtreservat for at beskytte de rastende og ynglende vandfugle.

Holstebro, Struer og Lemvig kommuner indgår i Geopark Vestjylland, som bærer en enorm kulturhistorie siden sidste istid. 

Plantager

Oplev de store vidder og naturens ufattelige stilhed i en af kommunens mange plantager. De byder på en varieret vegetation med f.eks. hede og skov, lyng og gyvel, fyr og gran samt bøg og eg. Afhængig af årstiden kan du finde forskellige blomster, bær og svampe. I flere af plantagerne finder du også spændende og udfordrende skovlegepladser. 

Prøv en tur med en naturvejleder, der guider og fortæller. 
Eller tag familien med på kanotur på Storå.

Her kan du se brochure over vandreture. 

Læs meget mere om de skønne naturområder her.

 

Del denne side

Arrangementer

Se alle de naturvejlederarrangementer som Holstebro Kommune afholder i løbet af året ved at Klikke her

Gratis naturoplevelser

Kommunens mange plantager og naturområder står til rådighed for publikum, og mange privatejede naturområder er også åbne for offentligheden. Du kan lære naturen bedre at kende ved at tage på tur med en naturvejleder.

Naturiststrande

Naturiststrande

Aktiv i det fri

Lyst til at komme ud i det fri og prøve noget nyt?