Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!
Lystfiskeri

Lystfiskeri

Området i og omkring Holstebro byder på mange muligheder for at fiske. Du kan være heldig at få både laks, havørred, gedde eller hornfisk på krogen. På denne side finder du inspiration samt regler for lystfiskeri i Holstebro kommune. Er du mellem 18 og 65 år, skal du have et obligatorisk statsligt fisketegn. Dette kan købes online på www.fisketegn.dk - kun ved Put and Take-søer er det ikke nødvendigt med et fisketegn. Derudover er der specielle fiskekort til nogle af åerne i området Karup Å, Storå, Vegen Å, Råsted Lilleå samt Vandkraftsøen.

Storå (havørred- og laksefiskeri) - Vandkraftsøen (geddefiskeri)

Fiskesæsonen i Storå starter den 16. april og slutter den 15. oktober. Fra Vandkraftsøen i Holstebro til Nissum Fjord kan du primært fange laks og havørred med både flue- og spinnestang. 

Hvert år fanges laks på over 15 kg i Storå, og der fanges i alt mellem 500 og 800 laks hvert år. 

Der er en personlig laksekvote på max 1 stk. laks pr. år, og der er en totalkvote for åen. Når kvoten er opbrugt skal al laks sættes levende tilbage i åen. Laksene i kvoten er fordelt mellem de enkelte foreninger og bredejere. Normalt bliver kvoten med de største laks opfisket inden sommerferien. 

Havørredfiskeri er ikke omfattet af kvoter. 

Dagkort kan købes ved de største foreninger, som fx Holstebro og Omegns Fiskeriforening, online her, eller på www.fiskekort.dk 

Læs meget mere om fangster, kvoter og regler for fiskeriet i Storå på www.svstoraa.dk og på Idom-Råsted Borgerforenings hjemmeside www.laksefiskeri-storaa.dk

Gedder er fredet i april, men der må fiskes helårligt i Vandkraftsøen.

Lystfiskeriet i Storå slog i 2016 alle tidligere rekorder. Med en fangst på i alt 1421 laks er Storå i år Danmarks bedste lakseå, hvor også de største laks fanges. Læs mere i denne artikel.

Læs meget mere om mulighederne for bynært laksefiskeri her

Karup Å (havørredfiskeri)

Karup Å har nogle af verdens største havørreder, og danmarksrekorden på 14,4 kg er fanget her. Gennemsnitsstørrelsen er ca. tre kg. Du kan både fiske med flue, spin og orm i Karup Å.

Fiskesæsonen er fra den 1. marts til den 31. oktober. De blanke havørreder trækker ind fra Limfjorden fra sidst i april, og optrækket fortsætter hele efteråret til slutningen på sæsonen. Årligt fanges der 1500 havørreder i åen. Fiskeriet er ikke omfattet af kvoter, og fiskereglerne er lette at forstå. Se mere på www.karupaa.com

Læs mere om lystfiskeri Karup Å her

Limfjorden (fladfisk, hornfisk- og havørredfiskeri)

Også langs Limfjordens kyster er der gode muligheder for at sikre en god fangst. Her kan du både fiske havørred, fladfisk og hornfisk. Vær opmærksom på fredningszoner og andre regler i området

Området ved Ulfborg og Vemb (aborre- og geddefiskeri)

Området ved Ulfborg og Vemb er et sandt paradis for alle, der mener, at en ferie skal indeholde en fisketur. Her er smukke naturlige fiskevande med aborre- og geddefiskeri. Læs mere om Vemb Lystfiskerforening her

Vesterhavet (sild, hornfisk, makrel og fladfisk)

Ikke mange steder i Danmark er der større chance for at fange en spandfuld sild som en dag ved Vesterhavet omkring slusen i Thorsminde. Udover sild kan du fange hornfisk, makrel og fladfisk. 

Handbjerg Marina (muslinger og østers)

Ved Handbjerg Marina finder du et enestående havnemiljø, hvor du kan bade, grille friskfangede fisk og nyde Limfjordens muslinger og østers sammen med familien. Børnene kan også forlyste sig med at fange krabber i massevis. Der må fiskes fra de yderste 50 meter af molerne, så man er uden for fredningszonen ved Hellegård Å. 

Gratis fiskeri

Læs meget mere om gratis fiskeri i Holstebro Kommune her

 

Del denne side

Fiskekort

fiskekort.dk kan du købe dit fiskekort

Bynært laksefiskeri i Holstebro

Vi har samlet nyttig information om, hvordan du nemt kan få en god fiskeoplevelse i Holstebro.

Læs meget mere her

Laks i Storå

Kvalitetsmærket
Fisketegn

Købes online på www.fisketegn.dk

Gratis fiskeri
Fredningstid

Vær opmærksom på, at fiskeri generelt er forbudt fra 1/11 - 31/3 (begge dage inklusiv). Mange steder er fredningstiden udvidet, hvilket som regel fremgår af dit fiskekort

Berømt fisk på spisebordet

I foråret 1949 satte Søren Viborg Jensen en berømt rekord, idet han fangede en fisk med den imponerende vægt på 44 pund og en længde på 120 centimeter. Den flotte rekordfisk endte i øvrigt på det kongelige spisebord på Amalienborg i København. Fangsten bidrager i allerhøjeste grad til at sætte Holstebro og Storå på danmarkskortet.

Fiskevande
Fritidshavne
Martin og Ketil