Vibeke Lønne

Vi hjælper studerende og ledige videre i job

Foto: VisitHolstebro

Enheden for Erhverv og Turisme i Holstebro Kommune tager et socialt ansvar og stiller hvert år en studiepraktikplads til rådighed for serviceøkonomstuderende på Erhvervsakademi MidtVest. 

Praktikopholdet er et led i de studerendes uddannelse og tager udgangspunkt i deres læringsmål og interesser for jobopgaver. I løbet af den tre måneder lange praktikperiode får de studerende mulighed for at afprøve sig på arbejdsmarkedet og opnår kendskab til turismebranchen. 

De studerende løser opgaver, som ellers ikke var blevet løst. For eksempel afholdt de to studerende, som var i praktik på turistbureauet i sommeren 2018, en tegnekonkurrence for børn i forbindelse med decentral turistinformation på Det Gamle Rådhus i Holstebro. Derudover er de behjælpelige med at servicere turisterne og tage fra på bureauet, når der er travlt i sommerperioden. 

I 2019 var det Vibeke Lønne, der var i praktik på turistbureauet. Hun har tidligere været pædagogstuderende, men skiftede studie. Hendes personlige interesse for børn og børnefamilier, ville hun gerne arbejde med i praktikforløbet. Derfor udviklede hun bl.a. nye markedsføringsinitiativer overfor børnefamilier. 

Virksomhedspraktik virker

Foruden studiepraktikanter har Enheden for Erhverv og Turisme haft stor succes med at have ledige i virksomhedspraktik og løntilskud. Langt de fleste arbejdssøgende har fået job andetsteds inden eller lige efter praktikopholdet. Mange i ordinære job hos private virksomheder og et par stykker i elevstillinger. Resten har fået afklaring på, hvad de vil i fremtiden samt hvilken type job, de vil søge. 

"Vi er glade for, at vi kan bidrage til at give de studerende og ledige fodfæste i ordinære jobs. Vi har en god statistik for at få dem godt videre, og det er vi naturligvis stolte af", fortæller Susanne Toftegaard Hansen, der er erhvervs- og turismechef i Holstebro Kommune.