Badesikkerhed

En badetur ved de flotte og rene vestjyske strande er en skøn oplevelse. Der er dog nogle enkle baderåd, som vi beder dig og din familie følge:

Vesterhavet bliver nogle steder ret hurtigt dybt, og derfor bør børn kun svømme sammen med voksne. Lad dem kun gå i til navlen. Og både for børn og voksne gælder det: Svøm langs kysten – aldrig udefter. 
I havne, ved moler, bølgebrydere og i nærheden af bundgarnspæle er badning forbudt.

Luftmadrasser og badedyr kræver forsigtighed, fordi de hurtigt kan drive til havs. Bedst er det at tøjre dem. Skulle du miste et større badedyr eller en luftmadras, bør du ringe til politiet, så der ikke bliver startet en unødvendig redningsaktion. 

Hold øje med skiltet på stranden

Skiltene med strandnummeret er placeret ved foden af klitten eller på en anden synlig måde fra stranden. Skiltene har altid et bogstav og et nummer. 

Hvis der er sket en ulykke

Er der sket en badeulykke eller et andet uheld på stranden: Ring ALARM 112

Start med at fortælle, hvad der er sket, og hvor du befinder dig. På de fleste strande finder du et strandnummer på en stander. Opgiv dette nummer til alarmcentralen. Bliv ved telefonen, indtil din besked er forstået. Skiltets placering kendes af politi og redningskorps, og de kan derfor hurtigst muligt sende redningsmandskab til nøjagtig det sted, hvor ulykken er sket.

Vær opmærksom på, at alarmen ikke nødvendigvis går til den nærmeste alarmcentral, hvis du bruger mobiltelefon til at ringe 112, hvorfor det her er specielt vigtigt at kunne beskrive, hvor ulykken er sket.

Del denne side

Vis hensyn på stranden

Andre mennesker på stranden kan være generet af eksempelvis støj fra motorkøretøjer og radioer, drageflyvning eller efterladt affald. 

Løse hunde kan være meget forstyrrende, derfor skal de altid føres i snor. 

Liste over strande nær Holstebro

Blå flag

På Friluftsrådets hjemmeside kan du læse mere om det Blå Flag, og hvilke kriterier strandene skal opfylde for at få tildelt det Blå Flag.

Strandende er blevet tildelt det Blå Flag bl.a., fordi vandet du bader i her er rent, at der ved stranden er gode toiletforhold og redningsudstyr at finde, og at der gøres en ekstra indsats for at beskytte kystlinien.

Nye skilte på stranden

De danske strande er i øjeblikket ved at blive nummeret. Strandenes nummer kommer op på et skilt, hvilket gør, at ambulancen kan komme hurtigere frem, fordi det er nemt at oplyse, hvor du er, hvis du ringer 1-1-2.  Se videoen her

Nye skilte på stranden

Undgå ulykker, download brochuren Badesikkerhed.

God tur til stranden!