Bæredygtigt lystfiskeri

Bæredygtigt fiskeri

Det er afgørende, at lystfiskeri er bæredygtigt, hvis vi skal sikre de gode fiskemuligheder på længere sigt.

Der skal være en god balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så den sunde laksebestand kan bestå. 

En sund fiskebestand vidner på, at miljøet og naturen i vandløbet har det godt. For eksempel må lystfiskeriet ikke belaste fiskebestanden for hårdt, og naturen langs åen må ikke tage skade af, at lystfiskere færdes i området. 

På denne side kan du finde gode råd om, hvordan du skånsomt fanger, håndterer, genudsætter eller afliver fisk. 

Holstebro Kommune arbejder sammen med sportsfiskeri og lodsejere om vandløbsprojekter. Læs meget mere om projekterne her

Del denne side