Oldtidsvejen ved Holstebro

For tusinder af år siden var hele Danmark dækket af et tykt lag is. Men isen trak sig tilbage, og det skabte grobund for liv. Oldtidsvejen kalder vi de tydelige spor fra oldtidsbosættelser langs isens hovedopholdslinje. Her vidner gravhøje og spor efter gamle vejforløb om fortidens bosætning. Agerbrugere slog sig ned for ca. 5000 år siden, fordi jorden var meget frugtbar i et smalt bælte mellem dødislandskaber med bakker og fed lerjord nord for Hovedopholdslinjen og hedesletten med ådale og sandjorde syd for. 

Find inspiration til oplevelser på Oldtidsvejen i denne folder

Døeshøjene ved Holstebro
Tvis Kloster

Oldtidsminder i Holstebro

Gå på opdagelse langs Oldtidsvejen blandt de første beboere i Vestjylland, som opdyrkede den frugtbare landbrugsjord langs Hovedopholdslinjen fra istiden.

Døeshøjene

i Holstebro er et tydeligt bevis på områdets betydning i historien. I alt 25 gravhøje pryder strækningen ved Døeshøjene.

Et andet tydeligt spor fra Oldtidsvejen er hulvejene ved Blodmose ved Sir Lyngbjerg Plantage.

Hulvejene følger rækken af gravhøje og var datidens hovedvej. De dybe hjulspor viser, at der var tale om en hovedfærdselsåre. Den følger landevejen mellem Lemvig og Holstebro ved Mangehøje Plantage, hvor der findes 13 fredede gravhøje. 

Døeshøjene ved Holstebro

Døeshøjene

Stubbergaard Sø

Stubbergaard Sø

Sir Lyngbjerg Plantage

Sir Lyngbjerg Plantage

Tydelige spor

Geopark Vestjyllands hjemmeside kan du læse meget mere om strækningen fra Trans ved Bovbjerg Fyr til Karup Å. Her er rækker og grupper af gravhøje fra yngre stenalder og bronzealder i et tydeligt spor