Nissum Fjord

Nissum Fjord

Foto: VisitHolstebro

Nissum Fjord - et mekka for fugle og store oplevelser!

Nissum Fjord med strandenge, rørskove og lavvandede fjordområder er et af Danmarks bedste fugleområder. Landskabet er fladt og byder på mange gode muligheder for vandre- og cykelture.

Den ca. 70 km2 store Nissum Fjord er en del af fjordlandskabet langs vestkysten. Kun en smal tange med klitter og slusen ved Thorsminde adskiller fjorden fra Nordsøen. Slusen har til formål at regulere vandstanden og saltholdigheden i fjorden. Gæster, der kører langs klitterne på kystlandevejen oplever fjorden og engene som et stort, ofte fuglerigt område. Her findes både ænder, gæs, vadefugle, fiskehejrer, rørhøg og skarv, ligesom rørdrummen og sjældne engfugle som brushøne, ryle, stor knobbersneppe og pomeransfugl. Naturen rundt om fjorden består af både hedelandskaber, skov, bakker og en å. Der er store arealer med tagrør. 

Fjorden er et sjældent og følsomt naturområde. Samtidig er det et åbent landskab, hvor alle er velkomne, når blot de bevæger sig med respekt for naturen, de særlige færdselsregler og visheden om, at trampestier og cykelruter i mange tilfælde går over privatejet jord.

Adgangsforholdene er gode, fordi lokale kræfter og myndighederne gennem Nissum Fjord Netværket siden 2006 har samarbejdet om at gøre fjorden mere tilgængelig med stier, broer, shelters, fugletårne og informationstavler.

Den hyggelige jollehavn Helmklink Havn ved den sydlige del af Nissum Fjord er udgangspunkt for en fantastisk vandretur på Husby Klitplantage Ruten. Nissum Fjord er også velegnet til lystfiskeri. Fiskebestanden er lavere end tidligere, men mange fritidsfiskere benytter stadig de 7 små havne ved fjorden, som emmer af idyl og hygge. Samtidig er fjorden en af Nordeuropas bedste lokationer, hvis du er vild med kitesurfing. 

Storå har udløb i Nissum Fjord. Åen er kendt for at gå gennem Holstebro by, hvor du både kan være heldig at fange laks og tage hele familien med på kanotur!  

Læs meget mere om fjorden på Naturpark Nissum Fjords hjemmeside