Sahl

Sahl

Den gamle kirke fra 1150 med et fornemt bevaret gyldent alter.

Sahl er en lille by knap 4 kilometer fra Vinderup på vej mod Frilandsmuseet Hjerl Hede. Byens største aktiv er den gamle kirke fra årene omkring 1150. Kirken var hovedkirke for egnen op gennem middelalderen. Kirkens stolthed er det gyldne alter som i ca. år 1200 blev forarbejdet af en mester fra Ribe. Alteret er lavet af slået kobberstik, oprindeligt forgyldt og fæstet på et underlag af egetræ. Det har oprindeligt været delt i to dele; den nederste anbragt på alterets forside og den øverste over alterbordet. Tidligere har tavlen været prydet med krystaller i mange farver, men ved den sidste restaurering var der kun få tilbage. Altertavlen er den bedst bevarede af sin art her i landet.

Del denne side

Det Gyldne Alter