Storå og Vandkraftsøen

Storå (havørred- og laksefiskeri) - Vandkraftsøen (geddefiskeri)

Fiskesæsonen i Storå starter den 16. april og slutter den 15. oktober. Fra Vandkraftsøen i Holstebro til Nissum Fjord kan du primært fange laks og havørred med både flue- og spinnestang. 

Hvert år fanges laks på over 15 kg i Storå, og der fanges i alt mellem 500 og 1500 laks hvert år. 

Der er en personlig laksekvote på max 1 stk. laks pr. år, og der er en totalkvote for åen. Når kvoten er opbrugt skal al laks sættes levende tilbage i åen. Laksene i kvoten er fordelt mellem de enkelte foreninger og bredejere. Normalt bliver kvoten med de største laks opfisket inden sommerferien. 

Havørredfiskeri er ikke omfattet af kvoter. 

Dagkort kan købes ved de største foreninger, som fx Holstebro og Omegns Fiskeriforening, online her, eller på www.fiskekort.dk 

Læs meget mere om fangster, kvoter og regler for fiskeriet i Storå på www.svstoraa.dk og på Idom-Råsted Borgerforenings hjemmeside www.laksefiskeri-storaa.dk

Gedder er fredet i april, men der må fiskes helårligt i Vandkraftsøen.

Lystfiskeriet i Storå slog i 2016 alle tidligere rekorder med 1421 fangede laks. 

Læs meget mere om mulighederne for bynært laksefiskeri her

Del denne side