Thorsminde Strand

Vækstprojekt Thorsminde - Thyborøn

12/20/2019
Foto: VisitHolstebro

Vækstprojekt Thyborøn-Thorsminde er et samarbejde mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. Med afsæt i Udviklingsplan for  Vestkysten skal området udvikles med blandt andet et stærkere brand, strategiske planer og nye produkter.

Kernefortællinger for byer og kyststrækningen på plads

Kernefortællingerne for Vækstprojekt Thorsminde - Thyborøn – og det der ligger herimellem – er nu på plads. Fortællingerne og profilerne er blevet til via talrige interviews med lokale aktører, borgere og virksomheder. Nu skal fortællingerne testes og ud at arbejde overfor udvalgte målgrupper. Til dette er billeder, video og visuelt materiale ved at blive udarbejdet. Kernefortællingerne og målgrupperne danner udgangspunkt – og er den koordinerende kraft – for de øvrige indsatser i projektet. 


Kernefortællingerne understøtter og spilles stærke af det nye fælles brand for hele Vestkysten. Det kan du læse mere om via dette link.
 


 
De strategisk-fysiske udviklingsplaner er på vej

Sideløbende med arbejdet om kernefortællinger har der været to workshops med lokale aktører. Input herfra arbejder konsulenter nu videre med for at skabe udviklingsplaner for de to kystbyer. Særlige områder er blevet politisk udpeget, og frem til årsskiftet 2019/2020 vil konsulenterne komme med bud på, hvordan den fysiske udvikling kan understøtte væksten i områderne.
 
I forlængelse af udviklingsplanerne bliver der også arbejdet med at tiltrække investorer via udarbejdelse af såkaldte prospekter, som fx beskriver, hvor nye hoteller eller overnatningssteder kan placeres.
 
Til januar 2020 forventes det, at udkast til de strategisk fysiske planer ligger klar.


 
Helt nye produkter ser dagens lys

Over 100 ideer til helt nye produkter er blevet født i projektet, hvor workshops i henholdsvis Thorsminde og Thyborøn med aktører fra hele området viste sig at være meget produktive og iderige.
 
Ud af de mange ideer vil seks produktudviklingsspor blive udvalgt og få yderligere rådgivning. Først i det nye år bliver særlige markedsføringskoncepter for de seks produktudviklingsspor udarbejdet, og  produkterne vil gennemgå diverse test-forløb.
 
 
Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du velkommen til at kontakte chef for Kommunikation og Turisme, Kristian Hansen, Lemvig Kommune eller Erhvervs- og Turismechef, Susanne Toftegaard, fra Holstebro Kommune eller seniorkonsulent, Maria Aaen, fra Dansk Kyst og Naturturisme.